เมื่อวันที่ 28 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. กระทำพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ รร.บ้านห้วยกะทะทอง ม.5 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีรองนายก อบต.ศรีมงคล , ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 , รรก.ผอ.รร.กะทะทอง แลผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียน , วิทยากร และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เมื่อวันที่ 26 - 28 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้จัดชุดวิทยากรแกนนำ จำนวน 3 นาย 1.พ.จ.อ.ยงยุทธ  ชลวิถี  2.พ.จ.ต.ประหยัด  ฤกษ์งาม  3.นายจุมพต  สกุณี สนับสนุนกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนของมูลนิธิศุภมิต โดยสนับสนุนการบรรยายในหัวข้อดังนี้ 1.ภาวะผู้นำของเยาวชนไทย  2.พระมหากรุณาธิคุณ 9 รัชกาล  3.การสูญเสียดินแดน 14 ครั้ง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 4.เพศสัมพันธ์การป้องกันตนเอง และ 5.กิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้ม  ณ โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการบรรยายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต 2 ซึ่งมี นายปกรณ์  กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. มอบพันธุ์ปลาโครงการกองทัพไทยร่วมปล่อยปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้กับ รร.บ้านดินโส ม.1 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ณ ศาลาเอนกประสงค์ นพค.11

 

นพค.11 สนภ.1 นทพ.  หมู่ 4 บ้านวังเกียง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180  โทร. 034-551536