เมื่อวันที่ 28 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้าง นพค.11 สนภ.1 นทพ. จัดกิจกรรมการฟังธรรมเทศนา โดยมี พระครูวรกาญจนโชติ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นผู้บรรยายพระธรรมเทศนา ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ทสส. ต้องการปลูกฝั่งให้กำลังพลได้ฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ และสอนให้มีศีลธรรมมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. จัดกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 ณ จุดรวมพลบริเวณหน้าเสาธง บก.นพค.11 สนภ.1 นทพ. และยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59  นพค.11 สนภ.1 นทพ. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลได้มีการผ่อนคลายกับการทำงาน และเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับกำลังพลในหน่วยได้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้งจัดอาหารกลางวันเลี้ยงกำลังพลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยนายก อบต.ศรีมงคล ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.1,สมาชิก อบต.และชาวบ้านร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน และฟื้นฟูทรัพยากรดิน  ณ ฝายน้ำล้น บ้านหินดาด ม.1 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

 

 

นพค.11 สนภ.1 นทพ.  หมู่ 4 บ้านวังเกียง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180  โทร. 034-551536