เมื่อ 24 พ.ย.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ น.อ. ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผอ.กขว. นทพ. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วย ณ บก.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 1. รับฟังการบรรยายสรุปและซักถาม พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าว 2.เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการข่าว ณ บก.หน่วย 3.พบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสานงานเครือข่ายนักพัฒนาและเครือข่ายนักพัฒนา ปี 60 ในพื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ครบรอบปีที่ 49 ซึ่งในงานได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ กับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพภายในหน่วยฯ และจัดให้มีพิธีสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ณ ลานรวมพลหน้า บก.นพค.11 สนภ.1 นทพ. พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดเลี้ยงให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จัดกิจกรรมทำความดีด้วยกาย ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารและของว่างแก่เด็กและเยาวชนที่กำพร้าในโรงเรียน NEW LIFE ORPHANAGE & SCHOOL ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จำนวน 60 คน โดยมี นางสาว อรัญญา นิติวัฒนานนท์ ครูประจำโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับ

เมื่อ 22 พ.ย.59 บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการใน อำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับรัฐบาล ด้วยการร้องเพลงชาติ และจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมทำความดีด้วยวาจา ด้วยการปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2. กิจกรรมทำความดีด้วยใจ ด้วยการยืนสำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งมั่นในการทำความดี เป็นเวลา 89 วินาที ณ หน้าที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  3. กิจกรรมทำความดีด้วยกายถวายในหลวง การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทาสีสะพาน ทำความสะอาดบริเวณกองบังคับการ สวนหย่อม สนามฟุตบอล และเขตสุขาภิบาลของหน่วยฯ

 

นพค.11 สนภ.1 นทพ.  หมู่ 4 บ้านวังเกียง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180  โทร. 034-551536