เมื่อวันที่ 26 ต.ค.59 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ธิติวัฒน์  ฐิติพบร่มเย็น ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน ณ อาคารรับรอง นพค.11ฯ โดยมีผู้ที่ได้รับการประดับ จำนวน 2 นาย 1. นายชลธี  ชูดี เป็น จ.ต. 2. นางเรไร บุยญะประทีป เป็น ส.ต.หญิง ซึ่ง ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการและแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทั้ง 2 นาย

 

 

 

 

นพค.11 สนภ.1 นทพ.  หมู่ 4 บ้านวังเกียง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180  โทร. 034-551536