Commandant

พล.อ.ทวีป    เนตรนิยม

ผบ.นทพ.พล.ต.ธีร์ธวัช   พลสวัสดิ์

ผอ.สนภ.1 นทพ.

พ.อ.สุรสีห์   ดรุณสาสน์

ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.

พ.อ.สันทัศน์    ชำนาญเวช

รอง ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.

Main Menu
Core Value
LoginOnline Status
We have 5 guests online
Visitors
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday13
mod_vvisit_counterThis week95
mod_vvisit_counterLast week526
mod_vvisit_counterThis month561
mod_vvisit_counterLast month1982
mod_vvisit_counterAll days779787
Retail Oil Prices
Forecast
Lotto

 

เมื่อวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.2558  พลเอก ทวีป  เนตรนิยม  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  สำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี ธีร์ธวัช  พลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พันเอก สุรสีห์  ดรุณสาสน์   ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับพร้อมรายงานการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย และเรียนเชิญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันสงกรานต์และโครงการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในห้วงฤดูแล้ง ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  สำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน,  ผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎร เข้าร่วมรับมอบโครงการฯ ดังกล่าว ด้วยความยินดีและกล่าวขอบคุณ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้สะดวก , ขุดลอกแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงปลาไว้บริโภค และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับราษฎร ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างอาชีพให้ก่อเกิดรายได้ ต่อมา พลเอก ทวีป  เนตรนิยม  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเยาวชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  ภาคฤดูร้อน  ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ได้กล่าวให้โอวาทและมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษา แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  สำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สุดท้ายได้กรุณาปลูกต้นไม้ร่วมกับทางคณะ เพื่อเป็นที่ระลึกในการตรวจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  สำนักงานพัฒนาภาค  1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58  พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. กระทำพิธีประดับยศให้แก่นายทหารประทวนของ นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน  7 นาย  ดังต่อไปนี้

1. พ.จ.ท.ณัฐนนท์  บูรณากาญจน์                  เลื่อนยศเป็น  พ.จ.อ.

2. จ.ส.ต.ชัยยุทธ  วุฒิสาร                            เลื่อนยศเป็น  จ.ส.ท.

3. จ.ส.ต.สราวุธ  หนูรูปงาม                            เลื่อนยศเป็น  จ.ส.ท.

4. พ.จ.ต.ณัฐวุฒิ  ตังครัตน์                              เลื่อนยศเป็น  พ.จ.ท.

5. พ.จ.ต.วีระศักดิ์  ธนคำดี                              เลื่อนยศเป็น  พ.จ.ท.

6. พ.อ.ต.สิทธิพร  คฤหะนันทน์                        เลื่อนยศเป็น  พ.อ.ท.

7. นายปัณณทัต  มั่นคง                                   เลื่อนยศเป็น  ส.ต.

หลังจากประดับยศเสร็จ ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.58  พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2 เมษายน 2558  โดยร่วมใจกันบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”  ณ ที่ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ซึ่งร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

 

 

 

เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2558  กองบัญชาการกองทัพไทย นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ  โดย พันเอก สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.    เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี นายอำเภอทองผาภูมิ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน,  ผู้ใหญ่บ้าน  และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  120 คน  ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา     จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ มีกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ ประกอบด้วย

- การก่อสร้างฝ่ายแบบผสมผสาน

- การฝึกอบรมและสร้างแกนนำผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน

- การปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์  4 อย่าง

สำหรับในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมการสร้างแกนนำผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของฝายต้นน้ำ  และวิธีการร่วมกันดูแลรักษาฝายต้นน้ำ ในชุมชนของตนเอง และได้รับความรู้ วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ทั้งแบบถาวรกึ่งถาวร  และแบบผสมผสาน  เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ  5  รอบ  2  เมษายน  2558  และร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  จำนวน  30,000  ตัว  โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการในพื้นที่ บ้านหนองบาง หมู่ 5 ตำบลลิ่นถิ่น  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58  พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ  5  รอบ  โดยหน่วยได้จัดกิจกรรมปลูกป่าให้กับวัด และโรงเรียนในพื้นที่  ซึ่งใช้กล้าไม้ต้นพยุง,  กล้าไม้ต้นหว้า, กล้าไม้ต้นมะค่าโหมง  จำนวน  90 ต้น  ณ วัดอู่ล่อง และ โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.58 พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. และกำลังพลของหน่วย ทำกิจกรรมโครงการ “บ ว ร” (1 บ้าน , 1 วัด และ 1 โรงเรียน) ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายของ กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดอู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณรอบ ๆ โบสถ์  และตกแต่งต้นไม้

 

 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.58 พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีโครงการ “บ ว ร” (1 บ้าน , 1 วัด และ 1 โรงเรียน) ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายของ กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมอบสิ่งของเป็น ชุดนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนของเราในการรู้รับผิดชอบต่อนเอง  สังคม   ประเทศชาติ  ศาสนา จึงเกิดโครงการเครือข่ายสายสัมพันธ์ “บ้าน วัด โรงเรียน”  นอกจากนี้ นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับ วัดอู่ล่อง , ราษฎรบ้านอู่ล่อง และโรงเรียนบ้านอู่ล่อง รวมจำนวน 12,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภค ในช่วงฤดูแล้งนี้

 

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.58 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง โดย นพค.11 สนภ.1 นทพ. ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เขื่อนวชิราลงกรณ และในทุกส่วนราชการในนามของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอทองผาภูมิ (ประกอบด้วยสมาชิกรวม 7 อบต.) ได้ร่วมกันบูรณาการโดยได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำมาร่วมพิธีกับ นพค.11 รวม 15 คัน มาร่วมแสดงพลังให้เห็นถึงความพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในอำเภอทองผาภูมิ อย่างจริงจัง ด้วยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จำนวน 89,000 ลิตร ให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยมี พ.อ.สุรสีห์ ดรุณสาสน์ ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ได้สั่งการให้กำลังพลเน้นการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

 

 

เมื่อวันที่  5 มี.ค.58  นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ พร้อมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน  148  คน  ซึ่ง ลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นพค.11 สนภ.1 นทพ. โดยเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 - 4 มี.ค.58   พ.อ.สันทัศน์  ชำนาญเวช  รอง ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุชาติ  เว่บ้านแพ้ว   เสธ สทพ.นทพ.  พร้อมคณะชุดตรวจ  ซึ่งเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลงานโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน , โครงการเกษตรผสมผสาน และโครงการประมงหมู่บ้าน นทพ.  พร้อมทั้งให้คำแนะนำรายละเอียดหลักการปฏิบัติ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58   พ.อ.สันทัศน์  ชำนาญเวช  รอง ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  นำคณะนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน รวมทั้งสิ้น 126 นาย ร่วมการฝึกยิงปืนประจำปี  2558  เพื่อให้ข้าราชการของ  นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ทบทวนความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  และความคุ้นเคยในการใช้อาวุธปืน  ณ  เขื่อนวชิราลงกรณ  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  โดยมีหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ (ฉก.ลาดหญ้า) ให้การสนับสนุนวิทยากรฝึกพร้อมให้คำแนะนำในด้านการฝึกยิงในครั้งนี้

 

 

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58 พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “นพค.11 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ” และ “นพค.11 รักษ์ชีวิตพิชิตพุง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีกำลังพลของหน่วยร่วมออกกำลังกายและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเอง

 

 

เมื่อวันที่  24 ก.พ.58  ข้าราชการและลูกจ้าง นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (Unit School)   ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทบทวนภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง, การอ่านและการเขียน ให้กับกำลังพล   เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการรับราชการและการพัฒนาความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซีย (AEC) โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านอู่ล่อง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้   ณ ห้องประชุม นพค.11 สนภ.1 นทพ.

 

 

เมื่อวันที่  24 ก.พ.58  พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  นำกำลังพล ข้าราชการ และลูกจ้าง นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ร่วมกิจกรรมการฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง “การทำงานอย่างมีธรรมะ”  โดยมี พระมหาวริศ ปสนโน เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  เป็นผู้บรรยายพระธรรมเทศนา ในครั้งนี้   ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ทสส.  ต้องการปลูกฝั่งให้กำลังพลได้ฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ และสอนให้มีศีลธรรมมากขึ้น

 

 

 

     เมื่อวันที่  19  ก.พ.58  พ.อ.เดชไชย  บุญโสม  เสธ.สนภ.1 นทพ. เดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงานของ นพค.11 สนภ.1 นทพ.   โดยมี พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ.  ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าตรวจผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.11 สนภ.1 นทพ.  และแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2558  ได้แก่ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม , งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้   ในพื้นที่    ต.ศรีมงคล  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  และงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ บ.ไทรทอง  ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  พร้อมกับตรวจการดำเนินงานการสร้างฝายต้นน้ำ และมอบพันธุ์ปลานิลให้กับราษฎรในพื้นที่

 

 

 

 

 

   เมื่อวันที่   12 ก.พ.58    นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ  คณะครูอาจารย์ พร้อมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์  ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  จำนวน  37  คน  ซึ่ง ลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม อาทิเช่น  เดินทางไกล,  ด่านทดสอบกำลังใจ  และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  นพค.11 สนภ.1 นทพ.  โดยเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวง

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่  6 ก.พ.58   พ.อ.สันทัศน์  ชำนาญเวช  รอง ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. พร้อมคณะครูอาจารย์ ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) ต.สองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “โครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน  30,000 ตัว   ณ บริเวณลำห้วยอู่ล่อง ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

 

 

   

  เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58    นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ  คณะครูอาจารย์ พร้อมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) ต.สองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  จำนวน  200  คน  ซึ่ง ลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม อาทิเช่น  เดินทางไกล,  ด่านทดสอบกำลังใจ  และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.11 สนภ.1 นทพ.  อีกทั้งยังมีการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ความพอเพียง”  ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวง

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58  นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านอู่ล่อง จำนวน 177 คนซึ่งทำกิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.11 สนภ.1 นทพ. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงโครงการในพระราชดำริของในหลวง และร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานลูกเสือต่าง ๆ เป็นด่านทดสอบกำลังใจ

 

โครงการมอบผลงานเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ ดำเนินการโดย  

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

           เมื่อวันที่ 28 ม.ค.58  พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ  เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยที่ปฏิบัติงานในสนาม โดยเดินทางมาที่กองกำลังสุรสีห์ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  และกรุณาเป็นประธานในพิธีส่งมอบผลงาน  เป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่   ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พล.ต.ธีร์ธวัช  พลสวัสดิ์  ผอ.สนภ.1 นทพ. และ พ.อ.สุรสีห์  ดรุณสาสน์  ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับและรายงานชี้แจงการปฏิบัติงานจำนวน  4  โครงการ  ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11  สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดังนี้

            1. โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน  โดยก่อสร้างอาคารฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์   ที่บ้านไทรทอง  ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย ฯ   ทำให้ราษฎรสามารถขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม  โดยปรับปรุงทางลูกรัง  เป็นทางลาดยาง   ระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่บ้านท่ามะเดื่อ  ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค   ทำให้ราษฎรบ้านท่ามะเดื่อ   บ้านหินดาด   และบ้านทุ่งเรือโกลน   สามารถใช้เส้นทางสัญจร   และขนส่งผลิตผลทางการเกษตร     ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

            3. โครงการขุดลอกลำน้ำ ระยะทาง  2,000 เมตร  ปริมาตรดินขุด 23,250 ลูกบาศก์เมตร  ที่บ้านหินดาด  ตำบลศรีมงคล ฯ    ทำให้ราษฎรจำนวน  110  ครัวเรือน    มีน้ำสำหรับทำการเกษตร   จำนวน  1,205  ไร่

            4. โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้  ได้แก่  โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่ บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลศรีมงคลฯ  ทำให้ราษฎร  28 ครัวเรือน  มีน้ำสำหรับทำการเกษตร จำนวน  385  ไร่

ในโอกาสนี้  หน่วยได้เรียนเชิญ   ผู้นำท้องถิ่น  และผู้นำชุมชน รับมอบโครงการดังกล่าวจาก พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ  เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 
More Articles...